Algemene voorwaarden

Reglement algemene voorwaarden lidmaatschap GolfClub Oranje Nassau

Artikel 1. Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?

 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd.
 • Een bij een lidmaatschap behorende NGF-pas blijft geldig tot 1 maart van het opvolgende jaar.

Artikel 2. Betaling contributie

 • De contributie wordt door middel van een automatische incasso jaarlijks op 1 december vooruitbetaald.

Artikel 3. Hoogte contributie

 • De hoogte van de contributie is afhankelijk van het afgesloten lidmaatschap.
 • De actuele lidmaatschappen en bijbehorende tarieven staan vermeld op de website GolfclubOranjeNassau.nl

Artikel 4. Wijziging tarieven en voorwaarden

 • De contributie en/of algemene voorwaarden van het lidmaatschap kunnen worden gewijzigd.

Artikel 5. Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

 • Het lidmaatschap dient opgezegd te worden via een e-mail bericht aan info@GolfclubOranjeNassau.nl, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
 • De opzegging moet voor 1 november te zijn ontvangen.

Artikel 6. Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?

 • Golfclub Oranje Nassau stuurt per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 • Het lidmaatschap blijft bestaan tot het einde van het lopende kalenderjaar, tenzij het lid verzoekt om het lidmaatschap per direct te beëindigen.
 • Eventuele restanten van betaalde contributies over lopende kalenderjaren worden niet terugbetaald.
 • Indien de opzegging na 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar en is het lid verplicht de volledige contributie voor dat jaar te voldoen.

Artikel 7. Privacy

– Door de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden gaat u tevens akkoord met het Privacy Reglement en de Cookie Policy.