Privacy Reglement

Inleiding

GolfClub Oranje Nassau heeft ten doel het runnen van een online golfclub in de breedste zin van het woord. Dit reglement beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het gebruik van de website www.GolfclubOranjeNassau.nl.

Verzamelen van gegevens

Wij onderkennen drie vormen van verzameling van uw persoonsgegevens

 • Het contactformulier
  o Uw naam en emailadres wordt samen met uw bericht opgeslagen in onze database
 • o Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de afhandeling van uw bericht
  o Wij bewaren deze gegevens in onze database maximaal 12 maanden
 • U wenst lid te worden van onze golfclub, hierbij slaan we de volgende gegevens maximaal 12 maanden op:- Uw naam, adres, postcode en woonplaats
  – E-mailadres
  – Geboortedatum
  – NGFNummer
 • U bent lid van onze golfclub en hierbij slaan we tevens de volgende gegevens, tot een jaar na beëindiging van het lidmaatschap, op:- Geslacht
  – Telefoonnummer
  – Golfstatus
  – Bankrekening gegevens
  – Nationaliteit
  – GVB/Regel examen data
  – Hoelang u lid bent
  – Profielfoto (niet verplicht)

  Door verzending van uw gegevens via onze Websites geeft u aan Golfclub Oranje Nassau toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens).
  Bij het gebruik van de Websites als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

  U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar info@GolfClubOranjeNassau.nl

  Beeldmateriaal bij evenementen

  Door uw deelname aan een GVN en GolfClub Oranje Nassau evenement kunnen er foto’s worden gemaakt en gebruikt voor promotie van onze evenementen welke via de Websites worden getoond.

  Uitwisseling van gegevens

  Voor uitvoering van onze doelen worden er voor leden van onze vereniging gegevens uitgewisseld met de volgende partijen:

  – Nederlandse Golf Federatie (NGF) – GVN
  – Golflink BV
  –  DIPAS BV
  – Support2u – Solvec
  – Mailchimp – Mailgun

  Wij delen buiten bovengenoemde partijen geen persoonsgegevens, zonder toestemming.

Beveiliging Persoonsgegevens

GolfClub Oranje Nassau zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GolfClub Oranje Nassau bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist.

Aansprakelijkheid

GolfClub Oranje Nassau en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Websites samengesteld. Het gebruik van de Websites is echter geheel voor eigen rekening en risico. De GolfClub Oranje Nassau en/of haar partners zijn niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Websites. Hier vindt u onze uitgebreide disclaimer

Cookies

Voor uitgebreide informatie over onze cookies beleid verwijzen wij u naar deze pagina

Wijzigingen van het Privacy Reglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van oktober 2019. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Vragen en commentaar

Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@GolfClubOranjeNassau.nl